காசாங்காடு கிராமம்

தொண்டு நிறுவனங்கள்


காசாங்காடு கிராமம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் தரும் ரே இடம் ...

 

முதற்பக்கம்

நன்கொடை கொள்கை

கிராமத்தின் பெருமை

செய்திகள்

நிகழ்ச்சிகள்

புகைப்படங்கள்

இரங்கல் செய்திகள்

ஒலியும் ஒளியும்

கிராமத்தின் தேவைகள்

(கை) தொலைபேசி கோப்பகம்

கிராம மக்கள் பிரதிநிதிகள்

அரசு அலுவலகங்கள்

தொண்டு நிறுவனங்கள்

தொழில்கள்

போக்குவரத்து

தகவல் உரிமை

மக்கள் தொகை

கோவில்கள்

கரைகள்

தெருக்கள் & வீட்டின் பெயர்கள்

பள்ளிகள்

கடைகள்

ஆறு

ஏரிகள்

குளங்கள்

மேலும் மேம்பட

பதிப்புரிமை

தொடர்பு கொள்ள

நன்றி


 

  1. அருள்மிகு அய்யனார் அறகட்டளை
  2. விஸ்வநாதன் அறகட்டளை

காசாங்காடு பொது மக்களின் நன்கொடைகளை வைத்து இந்த நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த நிறுவனங்கள் இது வரை கிராமத்திற்கு செய்த சேவைகள் பற்றி விரைவில் வெளியிடப்படும்.

கிராமத்தில் பொது சேவை செய்யும் நிறுவனங்கள் ஏதேனும் விடுபட்டு இருந்தால் இணையகுழிவிர்க்கு தெரியப்படுத்தவும்.