காசாங்காடு கிராமம்

போக்குவரத்து


 காசாங்காடு கிராமம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் தரும் ரே இடம் ...

முதற்பக்கம்

நன்கொடை கொள்கை

கிராமத்தின் பெருமை

செய்திகள்

நிகழ்ச்சிகள்

புகைப்படங்கள்

இரங்கல் செய்திகள்

ஒலியும் ஒளியும்

கிராமத்தின் தேவைகள்

(கை) தொலைபேசி கோப்பகம்

அரசு அலுவலகங்கள்

தொழில்கள்

போக்குவரத்து

தகவல் உரிமை

மக்கள்தொகை

கோவில்கள்

தெருக்கள்

பள்ளிகள்

கடைகள்

ஆறு

ஏரிகள்

குளங்கள்

மேலும் மேம்பட

பதிப்புரிமை

தொடர்பு கொள்ள

நன்றி


காசாங்காடு கிராமத்தை வரைபடத்தில் காண,

உலகளாவிய அச்சுப்புள்ளி:

நில நேர்க்கோடு: 10.25  வடக்கு
நில நிரைக்கோடு: 79.22  கிழக்கு


View Larger Map

கீழ்கண்ட போக்குவரத்து மூலம் எங்கள் கிராமத்தை வந்தடையலாம்:

தனியார் பேருந்து போக்குவரத்து:

1. சுந்தரலக்ஷ்மி (பட்டுகோட்டைலிருந்து அதிராமபட்டினம்  வழி மன்னார்குடி)
2. ராஜா (பட்டுகோட்டை லிருந்து துவரங்குருச்சி வழி மன்னார்குடி)

தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து

1. பேருந்து  எண்: 7 (பட்டுகோட்டைலிருந்து  திருமக்கோட்டை வரை)
2. பேருந்து எண்: 428  (பட்டுகோட்டைலிருந்து காடந்தகுடி வரை)

சிறு பேருந்து:

       அனைத்து சிறு பேருந்துகளும் பட்டுகோட்டை அஞ்சல் நிலையத்திருந்து புறப்படும்.

1. எஸ்எஸ்எஸ் (கிருஷ்ணா பழைய பெயர்)
      [வளவன்புரம், கள்ளிகாடு,  வெண்டாக்கோட்டை, காசாங்காடு, மன்னங்காடு]

2. விஷ்வா
     [நாட்டுச்சாலை, சிலம்பலவேலான்காடு, காசாங்காடு, வடக்கு வாட்டாகுடி]

3. லிங்கம்
      [வளவன்புரம், கள்ளிகாடு,  வெண்டாக்கோட்டை, காசாங்காடு, வடக்கு வட்டாகுடி அல்லது வாடியக்காடு]

இது தவிர பட்டுகோட்டை மற்றும் மதுக்கூர் லிருந்து  மூன்று மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வாடகைக்கு கிடைக்கும்.

வான் வழி போக்குவரத்து:

1. திருச்சிராபள்ளி விமான நிலையம்
2. சென்னை விமான நிலையம்

மூலம் எங்கள் கிராமம் வந்தடையலாம்.