தொடர்பு கொள்ள

இந்த இணைய தளம் காசாங்காடு கிராம நிர்வாகத்தால் இயக்கபடுவதில்லை. இணைய தளம் சம்பந்தமாக தொடர்புகொள்ள:

சட்டம் பற்றிய தொடர்புகளுக்கு,
legal@kasangadu.com என்ற மின்னஞ்சலை தொடர்பு கொள்ளவும்.

காசாங்காடு  கிராம குழுமத்தை தொடர்பு கொள்ள,
kasangaducom@googlegroups.com என்ற மின்னஞ்சலை அணுகவும்.

மற்ற அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் கீழ்க்கண்ட மின்னஞ்சல் முகவரியை அணுகவும்,


காசாங்காடு கிராம பஞ்சாயத்து நிர்வாகத்தை தொடர்பு கொள்ள:
 
தொலைபேசி எண்: +91-4373-220397 (31/3/1992 முதல் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது)
கிராம பொது தொலைபேசி சேவை எண்: +91-4373-220918 (2/20/2006 முதல் இணைப்பில் உள்ளது)
 
கிராம நிர்வாக தொடர்புகளுக்கு:
 
காசாங்காடு கிராம பஞ்சாயத்து,
காசாங்காடு அஞ்சல்
தாமரன்கோட்டை வழி,
தஞ்சாவூர் மாவட்டம்
தமிழ்நாடு, இந்தியா 614613
 

 

Comments