தொண்டு நிறுவனங்கள்

  1. அருள்மிகு அய்யனார் அறகட்டளை
  2. விஸ்வநாதன் அறகட்டளை

காசாங்காடு பொது மக்களின் நன்கொடைகளை வைத்து இந்த நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த நிறுவனங்கள் இது வரை கிராமத்திற்கு செய்த சேவைகள் பற்றி விரைவில் வெளியிடப்படும்.

கிராமத்தில் பொது சேவை செய்யும் நிறுவனங்கள் ஏதேனும் விடுபட்டு இருந்தால் இணையகுழிவிர்க்கு தெரியப்படுத்தவும்.
Comments