காசாங்காடு கிராமம்

 கடைகள் ...


காசாங்காடு கிராமம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் தரும் ரே இடம் ...

முதற்பக்கம்

நன்கொடை கொள்கை

கிராமத்தின் பெருமை

செய்திகள்

நிகழ்ச்சிகள்

புகைப்படங்கள்

இரங்கல் செய்திகள்

ஒலியும் ஒளியும்

கிராமத்தின் தேவைகள்

(கை) தொலைபேசி கோப்பகம்

அரசு அலுவலகங்கள்

தொழில்கள்

போக்குவரத்து

தகவல் உரிமை

மக்கள்தொகை

கோவில்கள்

தெருக்கள்

பள்ளிகள்

கடைகள்

ஆறு

ஏரிகள்

குளங்கள்

மேலும் மேம்பட

பதிப்புரிமை

தொடர்பு கொள்ள

நன்றி


 

பல்வேறு தொழில்கள் நிறைந்த கிராமத்தில் பின்வரும் கடைகள் உள்ளன.

தேனீர் கடைகள்:

தேனீர் கடைகள் தேனீர் அருந்துவதற்கு மட்டுமல்ல, இங்கு தான் கிராமத்தின் பிரச்சனைகள் எல்லாம் பேசப்படும்.

1. திருமேனி தேனீர் கடை.
2. பஞ்சாயத்து தேனீர் கடை.
3. மலையாள தேனீர் கடை.
4. கோவில் தேனீர் கடை.
5. ரெகுநாதபுரம் தேனீர் கடை.

கணினி, இணைய மையம்:

ரெகுநாதபுரத்தில் கணினி மையம் உள்ளது.
இங்கு கணினி சம்பத்தப்பட்ட அனைத்து வசதிகளும் உள்ளன.

நீண்ட தூரதொலைபேசி கடை ஒன்றும்  குறுஞ்சி கடை அருகில் உள்ளது.

மளிகை கடைகள்:

1. தனபால் கடை
2. குணசேகர் கடை
3. குறுஞ்சி கடை
4. செல்வராசு கடை
5. ராமு கடை

உணவகம்:

1. ஆனந்த் உணவகம்
2. திருமேனி உணவகம்
3. குழு உணவகம்
4. ரெகுநாதபுரம் உணவகம்

கறி கடைகள்:

மீன்,  ஆடு  கறி கடைகள் தற்காலிக கடைகலாக உள்ளன. காலை முதல் மதியம் வரை இவைகள் திறந்திருக்கும்.  காசங்காடு நடராஜன் கறி கடை முசுகுந்த சமுதாயம் முழுவதும் பெயர் போன கடை.

கோழி கடைகள்:

கோழிகள் நகரச்சந்தைலிருந்து வாங்கி வருவார்கள்.
உள்ளுரில்  வெண் கோழி எநேரமும் கிடைக்கும்.

உர கடை:

முனியப்பன் உர கடை.

மருந்து கடை:

ஊருக்கு பொதுவான மருந்து கடை பஞ்சாயத்து கட்டிடத்தில் உள்ளது.