பொழுதுபோக்கு


காசாங்காடு கிராம மக்களுக்கு கிராமத்தில் உள்ள பொழுதுபோக்கு,
 1. தொலைக்காட்சி
 2. வானொலி
 3. திருவிழாக்கள்
 4. சொந்தங்களின் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு கொள்வது.
 5. நூல் நிலையம்
  1. செய்திகள் படிப்பது
  2. நூல்களை படிப்பது
 6. தேநீர் நிலையம் (ஆண்களுக்கு)
  1. ஊர் பிரச்சனைகளை பேசுவது
  2. செய்தித்தாள் படிப்பது
 7. விவசாயம்
  1. வருமானத்திற்கு விவசாயம் செய்யும் காலங்கள் போய்விட்டது. தற்போது பொழுது போக்கிற்காக தான் செய்ய வேண்டியுள்ளது.
மேலும் கிராமத்தில் பொழுதுபோக்குகள் விடுபட்டிருந்தால் இணைய குழு மின்னஞ்சலில் தெரியபடுத்தவும்.
Comments