பள்ளிகள்

எங்கள் கிராமத்தில் பின்வரும் பள்ளிகள் உள்ளன.

1. அரசு மேல் நிலை பள்ளி

2. அரசு தொடக்க பள்ளி (கோவில் தோப்பு)

3. அரசு தொடக்க பள்ளி (மாரியம்மன் கோவில்)


4. விநாயகா ஆங்கில பள்ளி


Comments