திருமண செய்திகள் வடிவம்

திருமண செய்திகள் அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி:

kasangaducom@googlegroups.com

திருமண செய்திகள் அனுப்பும் வடிவம்:

மணமகன் அல்லது மணமகள் காசாங்காடு கிராமத்தை சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.

தலைப்பு:  மணமகன் பெற்றோர் இல்ல திருமணம் (மணமகன் காசாங்காடு கிராமத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தால்)
அல்லது
தலைப்பு:  மணமகள் பெற்றோர் இல்ல திருமணம் (மணமகன் வேறு கிராமத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தால்)

அவசிய தகவல்:

திருமண தேதி மற்றும் நேரம்:
திருமணம் நடக்கும் இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விவரம்:

(பெண் அழைப்பு நிகழ்ச்சி வீடாக இல்லாமல் வேறு இடமாக இருந்தால்)
பெண் அழைப்பு இடம்:

(வரவேற்ப்பு தனி நிகழ்ச்சியாக இருந்தால்)
வரவேற்ப்பு தேதி மற்றும் நேரம்:
வரவேற்ப்பு நடக்கும் இடம் அல்லது நாடு பற்றிய விபரம்:

மணமகன் பெயர்:
மணமகன் வீட்டின்/ஊரின் பெயர்:
மணமகன்  பெற்றோர் பெயர்:
மணமகன் தொழில் விபரம் (இருந்தால்):

மணமகள் பெயர்:
மணமகள்  வீட்டின்/ஊரின் பெயர்:
மணமகள்  பெற்றோர் பெயர்:
மணமகள் தொழில் விபரம் (இருந்தால்):

திருமண அரசாங்க பரிவர்த்தனைகள்:

http://government.kasangadu.com/parivartainaikal/tirumanam

முசுகுந்த திருமண வரன்கள் பதிவு செய்ய:

http://matrimony.musugundan.com

மணமக்களுக்கு இணைய குழுவின் திருமண வாழ்த்துக்கள்.

தகவல் உதவி: உங்கள் பெயர்

நிழற்படம்:

திருமண பத்திரிக்கை மேவிய படம் இருந்தால்.
   (மஞ்சள் பத்திரிக்கை இருந்தால், அதற்க்கு முதலிடம் கொடுக்கவும்)
மணமகன் மணமகள் அவர்களின் நிழற்படம் மற்றும் குடும்பத்தாரின் நிழற்படங்கள் இருந்தால் அனுப்பவும்.

மேலும் தகவல் இருந்தால்:

மணமகன்/மணமகள், கிராமம் பெருமை அடையும் அளவுக்கு ஏதேனும் செய்தார்களா?:
ஆம் என்றால், அவர் செய்தது என்ன? மக்களுக்கு அவை எவ்வாறு பயன்பட்டது?

அனுப்பும் தகவல்கள், சரி பார்த்தபின் செய்திகள் இணைய தளத்தில் பதிவு செய்யப்படும்.

Comments