மக்கள் தொகை

சர்வசித்து ஆண்டின் (2007-2008) ஊராட்சி நிர்வாகம் கணக்கெடுப்பின் படி,

மக்கள் - 4458
ஆண்கள் - 2212
பெண்கள் - 2246

மத்திய அரசு கணக்கு எடுப்பின்படி விக்கிரம ஆண்டில்,

வீடுகள் - 718 (௭௱௰௮)
மக்கள் -  2872 (௨௲௮)
ஆண்கள் - 1297 (௲)
பெண்கள் - 1575 (௫)

தமிழ் எண்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள இங்கே செல்லவும்.

நன்றி:

இந்திய் மக்கள் தொகை கணக்கு வாரியம், புதுடில்லி. 
Comments