கிராம மக்கள் பிரதிநிதிகள்

இவர்களையே காசாங்காடு கிராமத்து மக்கள் நேரடியாக வாக்களித்து தேர்வு செய்வார்கள். 

வாக்களிப்பு தொகுதிகள்:

தேசிய வாக்களிப்பு தொகுதிகள்:

சட்டமன்ற தொகுதி: பட்டுக்கோட்டை
பாராளுமன்ற தொகுதி: தஞ்சாவூர்

2007 - முன் புதுகோட்டை தொகுதி

மாநில வாக்களிப்பு தொகுதிகள்:

ஊராட்சி மன்ற தலைவர்: காசாங்காடு
ஒன்றிய குழு பிரிவு உறுப்பினர்: மதுக்கூர் (காசாங்காடு & மன்னங்காடு)

மாவட்ட பஞ்சாயத்து பிரிவு உறுப்பினர்: தஞ்சாவூர்

மக்கள் சார்பில் அரசாங்கத்தில் பிரதிநிதிகளாய் இருப்பவர்கள்.

ஊராட்சி தலைவர்:

திரு. மு. சதாசிவம்

பஞ்சாயத்து ஒன்றிய பிரிவு உறுப்பினர்:

திரு. கோ.வீரையன்

மாவட்ட பஞ்சாயத்து பிரிவு உறுப்பினர்:

திரு. தி. மெயக்கப்பன்

தமிழ்நாடு மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்:

திரு. ரெங்கராஜன்

இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்:

திரு. பழனிமாணிக்கம்


Comments