காசாங்காடு கிராமம்

அரசு அலுவலகங்கள்


காசாங்காடுகிராமம்சம்பந்தப்பட்டஅனைத்துதகவல்களும்தரும் ரேஇடம் ...

முதற்பக்கம்

நன்கொடை கொள்கை

கிராமத்தின் பெருமை

செய்திகள்

நிகழ்ச்சிகள்

புகைப்படங்கள்

இரங்கல் செய்திகள்

ஒலியும் ஒளியும்

கிராமத்தின் தேவைகள்

(கை) தொலைபேசி கோப்பகம்

அரசு அலுவலகங்கள்

தொழில்கள்

போக்குவரத்து

தகவல் உரிமை

மக்கள்தொகை

கோவில்கள்

தெருக்கள்

பள்ளிகள்

கடைகள்

ஆறு

ஏரிகள்

குளங்கள்

மேலும் மேம்பட

பதிப்புரிமை

தொடர்பு கொள்ள

நன்றிஎங்கள் கிராமத்தில் பின்வரும் அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளன.

1. அரசு மருத்துவமனை
2. அரசு கால்நடை மருத்துவமனை

3. தொலைபேசி  இணைப்பகம்
4. நியாய விலை கடை
5. கிராம நிர்வாக அலுவலகம்
6. பஞ்சயத்து அலுவலகம்
7. நூலகம்

8. இந்தியன் வங்கி

 9. கிளை அஞ்சல் நிலையம்
10. தொடக்க வேளான்மை கூட்டுறவு வங்கி
 

11. பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்
12. காசாங்காடு திருமண மண்டபம்

13. துணை ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்