காசாங்காடு கிராமம்

மேலும் மேம்பட


 காசாங்காடு கிராமம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் தரும் ரே இடம் ... 

முதற்பக்கம்

நன்கொடை கொள்கை

கிராமத்தின் பெருமை

செய்திகள்

நிகழ்ச்சிகள்

புகைப்படங்கள்

இரங்கல் செய்திகள்

ஒலியும் ஒளியும்

கிராமத்தின் தேவைகள்

(கை) தொலைபேசி கோப்பகம்

அரசு அலுவலகங்கள்

தொழில்கள்

போக்குவரத்து

தகவல் உரிமை

மக்கள்தொகை

கோவில்கள்

தெருக்கள்

பள்ளிகள்

கடைகள்

ஆறு

ஏரிகள்

குளங்கள்

மேலும் மேம்பட

பதிப்புரிமை

தொடர்பு கொள்ள

நன்றி


 

இந்த இணையம் மேலும் மேம்பட தங்களின் உதவி மிகவம் அவசியம்.

எங்கள் கிராம இணையம் பற்றி மற்றவர்களிடம் சொன்னாலே எங்களுக்கு நீங்கள் செய்த பெரிய உதவி.  மற்ற கிராமங்களும் எங்களை போல இணையத்தில் தகவல் தர வேண்டுகிறோம்.

1. காசாங்காடு சம்பந்தமான  அனைத்து செய்திகளும் உடனுக்குடன் எங்களுக்கு தெரிவித்தால் அதுவே நீங்கள் செய்யும் மிக பெரிய உதவியாகும்.

2. மேலும் எங்கள் கிராமத்தில் பல்வேறு தொழில் தொடங்க வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. தங்களின் தொழில் திறமைக்கு எங்கள் கிராமம் ஒரு அறிய வாய்ப்பு.

3. நவீன விவசாய தொழில் முறைகள் கொண்டு விவசாயம் செய்வதில் நாங்கள் முன்னோடி.

4. பொருளுதிவியோ அல்லது  நிதி உதவியோ எங்கள் கிராமத்திற்கு தேவை இல்லை. அப்படி தேவை இருப்பின் அதன் நோக்கங்களும்,  தேவைகள் பூர்த்தி செய்தபின் அவையின் கணக்குகளும் இந்த இணையத்தில் காணலாம்.


நன்றி.