காசாங்காடு கிராமம் 

மக்கள் தொகை


காசாங்காடு கிராமம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் தரும் ரே இடம் ...

முதற்பக்கம்

நன்கொடை கொள்கை

கிராமத்தின் பெருமை

செய்திகள்

நிகழ்ச்சிகள்

புகைப்படங்கள்

இரங்கல் செய்திகள்

ஒலியும் ஒளியும்

கிராமத்தின் தேவைகள்

(கை) தொலைபேசி கோப்பகம்

அரசு அலுவலகங்கள்

தொழில்கள்

போக்குவரத்து

தகவல் உரிமை

மக்கள்தொகை

கோவில்கள்

தெருக்கள்

பள்ளிகள்

கடைகள்

ஆறு

ஏரிகள்

குளங்கள்

மேலும் மேம்பட

பதிப்புரிமை

தொடர்பு கொள்ள

நன்றி


சர்வசித்து ஆண்டின் (2007-2008) ஊராட்சி நிர்வாகம் கணக்கெடுப்பின் படி,

மக்கள் - 4458
ஆண்கள் - 2212
பெண்கள் - 2246

மத்திய அரசு கணக்கு எடுப்பின்படி விக்கிரம ஆண்டில்,

வீடுகள் - 718 (௭௱௰௮)
மக்கள் -  2872 (௨௲௮)
ஆண்கள் - 1297 (௲)
பெண்கள் - 1575 (௫)

தமிழ் எண்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள இங்கே செல்லவும்.

நன்றி:

இந்திய் மக்கள் தொகை கணக்கு வாரியம், புதுடில்லி.